Плазмено заваряване - Проекти

Един сравнително нов

метод

е

плазменото заваряване

. Както при "VIG"

заваряването

, така и тук се използва нетопящ се волфрамов електрод, поставен в специален държач, около който циркулира охлаждаща течност. В пространството между външната керамична дюза и волфрамовия електрод, по разлини канали, се подава основен (

плазмен

) газ и защитен газ. Възникналата

плазмена

дъга е мощен топлинен източник с висока температура от 5000-30000C. Благодарение възможността за регулиране на технологичните свойства на

плазмата

е възможно

аргоново заваряване

на много широк спектър от метали и техните сплави.
Плазмено заваряване

Плазмено заваряване