Микро спояване

Какво предлагаме:
Фирма М и С ауто ЕООД извършва успешно и

микро спояване на метални детайли

.

Тел: +359 888 518 413
E-mail: info@vadenenadyuzi.com
Адрес: София, ул. Осогово 58 - карта ТУК

Кратко описание на микро спояване:
Спояването е процес, при който монолитно се съединяват два или повече метални детайла посредством трети метал /сплав/, имащ по-ниска температура на топене. Металът /сплав/, използван при спойката се нарича припой. Създаването на съединение е в резултат на умокряне на твърдите повърхности с лесно топимият припой. Спояването се извършва при температури от 300 до 500 градуса /нискотемпературно спояване/ чрез кадмиеви, магнезиеви, галиеви, оловно-сребърни, цинкови и др. припои. От 500 до 1700 градуса /високотемпературно спояване/ чрез медно-фосфорни, алуминиеви, сребърни, медно-никелови, паладиеви, титаниеви, циркониеви и др. Припоите могат да бъдат във формата на пръчки, ленти, зърна, нишки, тръбно-флюсови, стружки, пасти. Якостта на полученото съединени зависи от точния подбор и хим. състав на припоя, хлабината между спяваните детайли, избора на способ за нагряване и взаимната дифузия между основния и добавъчен метал /сплав/. Чрез високотемпературното спояване /металокерамично, дифузионно, капилярно, контактно-реактивно/ се получават съединения със свойства и якост, доближаваща се до тази на основния метал. За протичане на процеса е неоходимо загряване на метала и припоя. За целта се използват различни методи – газова горелка, термична печка, високочестотно загряване, с фокусиран светлинен лъч, както и ултрзвуково, абразивно, вибрационно екзотермично и др. запояване. Практиката показва, че в много случаи спояването се явява единствения метод за ремонт или производство на даден детайл или конструкция. Предимствата на спояването пред заваряването са, че има възможност за съединяване на разнородни материали с разнообразни форми и дебелини, както и на много тънки и дребни детайли. Липсата на разтопяване и не много голямо нагряване благоприятства запазване структурата, мех. свойства и химичен състав на основния метал, както и отсъствието на остатъчни деформации.
Някой казваше, че е невъзможно...

Някой казваше, че е невъзможно...

Спояване на златна обеца

Спояване на златна обеца

Възстановяване на счупен пръстен

Възстановяване на счупен пръстен


Заваряване на миниатюрен тройник

Заваряване на миниатюрен тройник


Ремонт на зъбна предавка

Ремонт на зъбна предавка