Заваряване с аргон, аргонови заварки

Какво предлагаме:
Правим

заваряването с аргон

успешно, с високо качество.

Тел: +359 888 518 413
E-mail: info@vadenenadyuzi.com
Адрес: София, ул. Осогово 58 - карта ТУК

Кратко описание на заваряване с аргон:
При

заваряването

с

нетопим електрод

в защитна среда от неутрален газ дъгата се възбужда между електрода и изделието. Технологичните свойства на метода се определят от начина на захранване на дъгата (постоянен ток с права или обратна полярност, променлив ток). Дъгата има задачата да стопява основния метал, което предполага този начин да се използва за

заваряване

предимно на тънки ламарини (от 1 до 5 mm). Високата цена на инертните газове, от друга страна, насочва към приложението на този

метод за заваряване

на цветни метали или високолегирани стомани.

Заваряването

може да се извършва във всички пространствени положения. Качеството на шева зависи до голяма степен от надеждността на зашитата. С постоянен ток и права полярност се

заваряват

всички

метали

и сплави с изключение на

алуминия

, магнезия и сплавите им. При обратна полярност, устойчивостта на дъгата е влошена и нараства напрежението й. При този начин на свързване обаче, се проявява важното за технологията очистващо действие на дъгата. Същността на това явление се състои в бомбардирането на

основния метал

от тежките положителни йони на

аргона

. При използването на променлив ток до голяма степен се съчетават предимствата на двата начина на свързване при постоянен ток. Това е и основният начин на

заваряване на алуминия

, магнезия и техните сплави.
Заваряване с аргон

Заваряване с аргон