Заваряване на мед, заваряване на месинг и бронз

Какво предлагаме:
Заваръчните работи по детайли от

месинг

трябва да бъдат избягвани, но при невъзможност, ние ще направим за Вас и невъзможното.

Тел: +359 888 518 413
E-mail: info@vadenenadyuzi.com
Адрес: София, ул. Осогово 58 - карта ТУК

Кратко описание на заваряване на мед, месинг, бронз:
Посредством "ВИГ" метода могат да се

заваряват

и редица други метали и сплави, които не биха могли, или не с такъв успех, да бъдат заварени.
При

заваряване на мед

, както и при

заваряване на месинг, бронз

трябва да се има предвид следните особенности: поради високата топлопроводимост на

медта

близо шест пъти спрямо тази на стоманата, изисква използуването на заваръчни източници с повишена линейна енергия, а също и прилагането на предварително и съпъдстващо подгряване. Посреством съвременните инверторни, AC/DC апарати се изпълняват

заварки

на всякъкав тип санитарна техника, серпентини, казани, валове, втулки колектори, вилки, отливки, финна механика и др.
Заваряване на мед, месинг, бронз

Заваряване на мед, месинг, бронз